در حال نمایش 4 نتیجه

12 عدد PetroTwins 150ml 1&2

قیمت اصلی 41,400,000 ریال بود.قیمت فعلی 37,260,000 ریال است.عدد
رسوب زدایی باک با فناوری نانوتکنولوژی با مکمل بنزین پتروتکس بنزین بی کیفیت هم رسوبات و ناخالصی های زیادی دارد که در باک باقی می مانند و این رسوبات باقی مانده در باک می توانند وارد جریان سوخت رسانی شده و عملکرد موتور را مختل کنند. پس با ریختن این محلول مخصوص در باک، یک لایه محافظ قدرمتند با فناوری نانو روی باک شما ایجاد می شود تا علاوه بر این که عمر باک را افزایش می دهد، مسیر سوخت رسانی را هم از رسوبات پاک می کند.طريقه مصرف پتروتواینز 1 و 2 این محصول باید بصورت ترکیبی استفاده شود. ابتدا شماره 1 و سپس شماره 2 را طبق دستور زیر استفاده نمایید.
 1. محلول را قبل از مراجعه به پمپ بنزين زمانی که یک درجه بنزین دارید در باك ريخته شود.
 2. حتما در یک یک باک بنزین از مکمل سوخت پتروتواینز 1 استفاده کنید تا اتمام بنزین (1 درجه بنزین) به باک مکمل و بنزین دیگری اضافه نکنید.
 3. مجددا از مکمل سوخت پتروتواینز 2 قبل از سوخت گیری زمانی که یک درجه بنزین دارید استفاده کنید و سپس باک خود را پر کنید.
دریافت فایل کاتالوگ محصولات پتروتکس

24 عدد PetroTwins 150ml 1&2

قیمت اصلی 82,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 70,380,000 ریال است.عدد
رسوب زدایی باک با فناوری نانوتکنولوژی با مکمل بنزین پتروتکس بنزین بی کیفیت هم رسوبات و ناخالصی های زیادی دارد که در باک باقی می مانند و این رسوبات باقی مانده در باک می توانند وارد جریان سوخت رسانی شده و عملکرد موتور را مختل کنند. پس با ریختن این محلول مخصوص در باک، یک لایه محافظ قدرمتند با فناوری نانو روی باک شما ایجاد می شود تا علاوه بر این که عمر باک را افزایش می دهد، مسیر سوخت رسانی را هم از رسوبات پاک می کند.طريقه مصرف پتروتواینز 1 و 2 این محصول باید بصورت ترکیبی استفاده شود. ابتدا شماره 1 و سپس شماره 2 را طبق دستور زیر استفاده نمایید.
 1. محلول را قبل از مراجعه به پمپ بنزين زمانی که یک درجه بنزین دارید در باك ريخته شود.
 2. حتما در یک یک باک بنزین از مکمل سوخت پتروتواینز 1 استفاده کنید تا اتمام بنزین (1 درجه بنزین) به باک مکمل و بنزین دیگری اضافه نکنید.
 3. مجددا از مکمل سوخت پتروتواینز 2 قبل از سوخت گیری زمانی که یک درجه بنزین دارید استفاده کنید و سپس باک خود را پر کنید.
دریافت فایل کاتالوگ محصولات پتروتکس

6 عدد PetroTwins 150ml 1&2

قیمت اصلی 20,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 19,665,000 ریال است.عدد
رسوب زدایی باک با فناوری نانوتکنولوژی با مکمل بنزین پتروتکس بنزین بی کیفیت هم رسوبات و ناخالصی های زیادی دارد که در باک باقی می مانند و این رسوبات باقی مانده در باک می توانند وارد جریان سوخت رسانی شده و عملکرد موتور را مختل کنند. پس با ریختن این محلول مخصوص در باک، یک لایه محافظ قدرمتند با فناوری نانو روی باک شما ایجاد می شود تا علاوه بر این که عمر باک را افزایش می دهد، مسیر سوخت رسانی را هم از رسوبات پاک می کند.طريقه مصرف پتروتواینز 1 و 2 این محصول باید بصورت ترکیبی استفاده شود. ابتدا شماره 1 و سپس شماره 2 را طبق دستور زیر استفاده نمایید.
 1. محلول را قبل از مراجعه به پمپ بنزين زمانی که یک درجه بنزین دارید در باك ريخته شود.
 2. حتما در یک یک باک بنزین از مکمل سوخت پتروتواینز 1 استفاده کنید تا اتمام بنزین (1 درجه بنزین) به باک مکمل و بنزین دیگری اضافه نکنید.
 3. مجددا از مکمل سوخت پتروتواینز 2 قبل از سوخت گیری زمانی که یک درجه بنزین دارید استفاده کنید و سپس باک خود را پر کنید.
دریافت فایل کاتالوگ محصولات پتروتکس

خرید مکمل سوخت پتروتواینز 1 و 2 – PetroTwins 150ml پتروتکس از کارخانه

3,450,000 ریالعدد
رسوب زدایی باک با فناوری نانوتکنولوژی با مکمل بنزین پتروتکس بنزین بی کیفیت هم رسوبات و ناخالصی های زیادی دارد که در باک باقی می مانند و این رسوبات باقی مانده در باک می توانند وارد جریان سوخت رسانی شده و عملکرد موتور را مختل کنند. پس با ریختن این محلول مخصوص در باک، یک لایه محافظ قدرمتند با فناوری نانو روی باک شما ایجاد می شود تا علاوه بر این که عمر باک را افزایش می دهد، مسیر سوخت رسانی را هم از رسوبات پاک می کند.طريقه مصرف پتروتواینز 1 و 2 این محصول باید بصورت ترکیبی استفاده شود. ابتدا شماره 1 و سپس شماره 2 را طبق دستور زیر استفاده نمایید.
 1. محلول را قبل از مراجعه به پمپ بنزين زمانی که یک درجه بنزین دارید در باك ريخته شود.
 2. حتما در یک یک باک بنزین از مکمل سوخت پتروتواینز 1 استفاده کنید تا اتمام بنزین (1 درجه بنزین) به باک مکمل و بنزین دیگری اضافه نکنید.
 3. مجددا از مکمل سوخت پتروتواینز 2 قبل از سوخت گیری زمانی که یک درجه بنزین دارید استفاده کنید و سپس باک خود را پر کنید.
دریافت فایل کاتالوگ محصولات پتروتکس

۲عدد ۱۵۰ میل – در فاصله یک روز داخل باک ریخته میشود برای تمیز کردن باک