معاینه فنی خودرو

همه چیز در مورد مراکز معاینه فنی

معاینه فنی یکی از قوانین بین الملی جهانیست که باید رعایت شود. در این مقالات ما به بررسی معاینه فنی می پردازیم.

ستاد مرکزی معاینه فنی
ستاد مرکزی معاینه فنی

تعریف و هدف معاینه فنی

انجام بازدید های کارشناسی و آزمایش های فنی برای تایید سلامت فنی، صحت عملکرد تجهیزات و سامانه های ایمنی و انطباق میزان انتشار آلایندگی وسایل نقلیه موتوری با شاخص های مصوب محیط زیست.


عکس کارت معاینه فنی *

بیشترین دلیل مردودی در معاینه فنی و راهکار های مردود نشدن در آن چیست؟ *

انتشار اسامی خودروهای آلاینده از سوی محیط زیست *

آمار رسمی مراجعات به مراکز معاینه فنی *

اسامی خودروهای آلاینده منتشر شد *

آزمون های مراکز معاینه فنی *

کدام خودرو ها مشمول اخذ معاینه فنی می باشند؟ *

مدارک لازم جهت اخذ معاینه فنی *

سامانه نوبت دهی مراکز معاینه فنی خودرو ها *

آشنایی با دستگاه های معاینه فنی

دانلود اطلاعات مربوط به معاینه فنی*

صرفه یک میلیون تومانی با اخذ معاینه فنی برتر *

فهرست کمترین و بیشترین خودروهای آلاینده درسال گذشته *

آلاینده های اتومبیل کدامند؟ *