لوگو پتروتکس برند و تولید کننده اصلی مکمل سوخت
مشتریان گرامی

در صورت مطابقت کد UID روی لیبل با کد زیر لایه محافظ، کالا دارای اصالت می‌باشد.

کنترل برچسب اصالت کالا محصولات پتروتکس