مکمل بنزین برای سمند

علت مصرف زیاد بنزین در سمند

محلول دو منظوره پتروتکس شست شو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور + اکتان بوستر (مخصوص اضافه کردن در باک) مکمل سوخت میکس PETROTEX با حجم 300 میلی لیتر برای خودرو سمند پس از...