فشار باد لاستیک

علت مصرف زیاد بنزین

فیلتر هوای کثیف دلایل زیادی برای داشتن فیلتر هوای پاک وجود دارد، اما یک دلیل مهم این است که از مصرف سوخت مناسب برخوردار باشید. اگر فیلتر هوای شما مسدود یا کثیف است، هوای...