دکتر بهروز روزبهانی

دکتر بهروز روزبهانی

اروند شیمی تولید کننده انواع محصولات: افزودنی، مکمل، شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی، انژکتورشور و اکتان بوستر تحت لیسانس پتروتکس آلمان دکتر بهروز روزبهانی بیوگرافی دکتر بهروز روزبهانی دکتر بهروز روزبهانی در 20 خرداد...