اکتان بنزین

بهترین مکمل بنزین مخصوص پژو 405

خودرو پژو 405 همانند اکثریت خودرو ها نیازمند بنزین با اکتان 96 می باشد اما امروزه تمامی بنزین ها با اکتان پایین عرضه بازار میشود. مکمل بنزین پتروتکس این مشکل بزرگ را به راحتی...

اکتان بوستر استاندارد

محلول دو منظوره پتروتکس شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور + اکتان بوستر (مخصوص اضافه کردن در باک) سوخت اکتانی چیست؟ در سال های اخیر، تولید کنندگان خودرو در بیشتر مدل های خودروهای...