موتور توربو

بنزین مناسب برای موتور توربو

محلول دو منظوره پتروتکس شست شو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور + اکتان بوستر (مخصوص اضافه کردن در باک) موتورتوربوچیست؟ موتور یک ماشین از چندین قسمت و تجهیزات مختلف ساخته شده است. امروزه...