بنز

بنزین و مکمل سوخت مناسب برای مرسدس بنز

مرسدس بنز دارندگان اتومبیل های کلاسیک مانند خودرو مرسدس بنز، همواره سوالات متعددی برای حفظ خودروهای ارزشمند خود دارند سوالاتی مانند “چه سوختی استفاده شود؟ چه میزان اکتان باید در بنزین موجود باشد؟ بنزین...