نحوه استفاده از مکمل بنزین

نحوه استفاده از مکمل بنزین جهت استفاده از خودرو های ساخت داخل

ردیف طول عمر خودرو مقدار مصرف معمول دفعات مصرف نیاز به استفاده ی اولیه
1 صفر کیلو متر یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50 لیتر بنزین هر 5000 کیلومتر 1 مرتبه
2 کمتر از 5 سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50 لیتر بنزین هر 4000 کیلومتر 2 مرتبه
3 بین 5 تا 10سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50لیتر بنزین هر 3000کیلومتر 2 مرتبه
4 بیش از 10 سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50لیتر بنزین 3000 کیلومتر 2 مرتبه

نحوه استفاده از مکمل بنزین جهت استفاده از خودرو های لوکس و خارجی

ردیف طول عمر خودرو مقدار مصرف معمول دفعات مصرف نیاز به استفاده ی اولیه
1 صفر کیلو متر یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50 لیتر بنزین هر 5000 کیلومتر 1 مرتبه
2 کمتر از 5 سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50 لیتر بنزین هر 4000 کیلومتر 2 مرتبه
3 بین 5 تا 10سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50لیتر بنزین هر 3000کیلومتر 2 مرتبه
4 بیش از 10 سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50لیتر بنزین 3000 کیلومتر 2 مرتبه

مراحل استفاده از مکمل بنزین پتروتکس

به چند روش میتوان از مکمل بنزین و محلول انژکتورشور داخل باک خودرو استفاده کرد:
اگر قصد دارید از محلول دوکاره پتروتکس به عنوان شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و شستشو دهنده باک خودرو و انژکتورشور و یا برای جلوگیری از ایجاد رسوب و دوده در سیستم سوخت رسانی استفاده کنید، باید چند نکته را در نظر بگیرید:

خودرو های ساخت داخل که صفر کیلومتر هستند:

پراید خودروی ساخت داخل
پراید خودروی ساخت داخل

در خودروهای ساخت داخل که صفر کیلومتر هستند و یا خودروهای حداکثر دارای طول عمر 2 سال، فقط کافی است یک بار از محصول استفاده شود.

نحوه استفاده ازمکمل بنزین برای خودرو های صفر کیلومتر:

به ازای هر 6 ماه یکبار و یا هر 5000 کیلومتر مسافت طی شده یکبار، یک قوطی محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس را داخل باک ریخته و حدود 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه کنند. این کار مانع ایجاد رسوب در سیستم سوخت رسانی و انژکتورهای خودرو خواهد شد.

خودرو های ساخت داخل که طول عمر آنها کمتر از 5 سال است:

پژو 405 خودروی ساخت داخل
پژو 405 خودروی ساخت داخل

در خودروهای ساخت داخل که تردد آنها به طور معمول بیشتر می باشد و طول عمر خودرو کمتر از 5 سال باشد، رانندگان محترم می توانند به صورت دوره ای از محلول دو کاره پتروتکس استفاده کنند. یعنی توصیه میشود به ازای هر 2000 الی 5000 کیلومتر یک بار، یک قوطی محلول شستشوی سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور 300 میلی لیتر پتروتکس را داخل باک خودرو ریخته و سپس بنزین بزنند.


نحوه استفاده از این نوع مکمل بنزین برای خودرو هایی با طول عمر بیش از 5 سال:

پژو پرشیا خودروی ساخت داخل
پژو پرشیا خودروی ساخت داخل

رانندگان عزیز باید مقدار بنزین را طوری تنظیم کنند که حداکثر 30 الی 40 لیتر بنزین داخل باک موجود باشد، البته توصیه می شود در اولین دوره مصرف، یک قوطی کامل از محلول را داخل باک بریزند. زمانی که حدود 10 لیتر بنزین داخل باک باقی مانده ( زمان روشن شدن چراغ بنزین ) یک قوطی دیگر از محلول را داخل باک ریخته و مجدد 30 الی 40 لیتر بنزین بزنند. در این روش دو مرتبه پشت سر هم از محلول استفاده می شود.
اگر میزان مسافت طی شده توسط خودرو در طول 6 ماه کمتر از 5000 کیلومتر باشد، لازم است تا هر 6 ماه یک بار از محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس در باک خودرو استفاده شود. اگر مسافت طی شده توسط خودرو در مدت زمان 6 ماه بیش از 5000 کیلومتر باشد، توصیه می شود به ازای حداکثر هر 5000 کیلومتر مسافت طی شده یک بار از محلول 300 میلی لیتر انژکتور شور و شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی پتروتکس استفاده شود.

خودرو های ساخت داخل که طول عمر آنها بین 5 تا 10 سال است:

پژو 206 خودروی ساخت داخل
پژو 206خودروی ساخت داخل

در خودروهای ساخت داخل که تردد آنها به طور معمول بیشتر می باشد و طول عمر خودرو بین 5 الی 10 سال است، رانندگان محترم می توانند به صورت دوره ای از محلول دو کاره پتروتکس استفاده کنند. یعنی توصیه میشود به ازای هر 1000 الی 3000 کیلومتر یک بار، یک قوطی محلول شستشوی سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور 300 میلی لیتر پتروتکس را داخل باک خودرو ریخته و سپس بنزین بزنند.


نحوه استفاده از مکمل بنزین پتروتکس برای خودرو های ساخت داخل:

رانندگان عزیز باید مقدار بنزین را طوری تنظیم کنند که حداکثر 30 الی 40 لیتر بنزین داخل باک موجود باشد، البته توصیه می شود در اولین دوره مصرف، یک قوطی کامل از محلول را داخل باک بریزید. زمانی که حدود 10 لیتر بنزین داخل باک باقی مانده( زمان روشن شدن چراغ بنزین) یک قوطی دیگر از محلول را داخل باک ریخته و مجدد 30 الی 40 لیتر بنزین بزنید. در این روش دو مرتبه پشت سر هم از محلول استفاده می شود.
اگر میزان حرکت و مسافت طی شده توسط خودرو در طول 6 ماه کمتر از 3000 کیلومتر باشد، لازم است تا هر 6 ماه یک بار از محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس در باک خودرو استفاده شود. اگر مسافت طی شده توسط خودرو در مدت زمان 6 ماه بیش از 3000 کیلومتر باشد، توصیه می شود به ازای حداکثر هر 3000 کیلومتر مسافت طی شده یک بار از محلول 300 میلی لیتر انژکتور شور و شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی پتروتکس استفاده شود.

خودرو های ساخت داخل که طول عمر آنها بیشتر از 10 سال است:

سمند  خودروی ساخت داخل
سمند خودروی ساخت داخل

در خودروهای ساخت داخل که تردد آنها به طور معمول بیشتر می باشد و طول عمر خودرو بیش از 10 سال، رانندگان محترم می توانند به صورت دوره ای از محلول دو کاره پتروتکس استفاده کنند. یعنی توصیه میشود به ازای هر 1000 الی 2000 کیلومتر یک بار، یک قوطی محلول شستشوی سیستم سوخت رسانی 300 میلی لیتر پتروتکس را داخل باک خودرو ریخته و سپس بنزین بزنند.


نحوه استفاده برای خودرو هایی با طول عمر بیش از 10 سال:

رانندگان عزیز باید مقدار بنزین را طوری تنظیم کنند که حداکثر 30 الی 40 لیتر بنزین داخل باک موجود باشد، البته توصیه می شود در اولین دوره مصرف، یک قوطی کامل از محلول را داخل باک بریزند. زمانی که حدود 10 لیتر بنزین داخل باک باقی مانده ( زمان روشن شدن چراغ بنزین ) یک قوطی دیگر از محلول را داخل باک ریخته و مجدد 30 الی 40 لیتر بنزین بزنند. در این روش باید سه مرتبه پشت سر هم این کار تکرار شود.
اگر میزان حرکت و مسافت طی شده توسط خودرو در طول 6 ماه کمتر از 3000 کیلومتر باشد، لازم است تا هر 6 ماه یک بار از محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس در باک خودرو استفاده شود. اگر مسافت طی شده توسط خودرو در مدت زمان 6 ماه بیش از 3000 کیلومتر باشد، توصیه می شود به ازای حداکثر هر 3000 کیلومتر مسافت طی شده یک بار از محلول 300 میلی لیتر انژکتور شور و شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی پتروتکس استفاده شود.

خودروهای ساخت خارج (خودروهای وارداتی) که طول عمر خودرو بین صفر کیلومتر الی 5 سال است:

ام وی ام خودروی ساخت خارج
ام وی ام خودروی ساخت خارج

در خودروهای ساخت خارج ( خودروهای وارداتی ) اگر طول عمر خودرو بین صفر کیلومتر الی 5 سال کارکرده باشد توصیه می شود که یک الی دو مرتبه متوالی از محلول استفاده شود.

نحوه استفاده مخصوص خودرو های ساخت خارج:

هر قوطی 300 میلی لیتر به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود. سپس به ازای هر 6 ماه یک بار و یا هر 5000 کیلومتر مسافت طی شده یک قوطی محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس، به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود.خودروهای ساخت خارج (خودروهای وارداتی) که طول عمر خودرو بین 5 تا 15 سال است:

هایما خودروی ساخت خارج
هایما خودروی ساخت خارج

در خودروهای ساخت خارج ( خودروهای وارداتی ) اگر طول عمر خودرو بین 5 الی 15 سال باشد، توصیه می شود که سه مرتبه متوالی از محلول استفاده شود.

نحوه استفاده از مکمل بنزین پتروتکس برای خودرو های کارکرده بین 5 تا 15 سال:

هر قوطی 300 میلی لیتر، به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود. سپس بعد از 3 مرتبه استفاده متوالی، به ازای هر 5 ماه یک بار و یا هر 3000 کیلومتر مسافت طی شده یک قوطی محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس، به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود.

خودروهای ساخت خارج (خودروهای وارداتی) که طول عمر خودرو بیشتر از 15 سال است:

برلیانس خودروی ساخت خارج
برلیانس خودروی ساخت خارج

در خودروهای ساخت خارج ( خودروهای وارداتی ) اگر طول عمر خودرو بیش از 15 سال باشد توصیه می شود که سه مرتبه متوالی از محلول استفاده شود.

نحوه استفاده از مکمل بنزین پتروتکس:

هر قوطی 300 میلی لیتر به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود. سپس بعد از 3 مرتبه استفاده متوالی، به ازای هر 4 ماه یک بار و یا هر 2000 کیلومتر مسافت طی شده یک قوطی محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس، به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود.

نکات لازم به ذکر

نکته اول: محلول پتروتکس قابلیت اضافه شدن به حداکثر 50 لیتر بنزین را دارد. برای استفاده از محلول به عنوان افزایش دهنده اکتان بنزین و افزایش دهنده شتاب و قدرت موتور خودرو لازم هست تا در هر بار بنزین زدن، یک قوطی 300 میلی لیتر محصول به صورت کامل به حداکثر 50 لیتر بنزین اضافه شود.
نکته دوم: پس از مصرف کامل بنزین در هر باک، در صورتیکه هنوز موتور خودروی شما دارای ایراد در سیستم سوخت رسانی باشد ممکن است به دلیل زیاد بودن رسوبات داخل سیستم باشد. پس توصیه میشود در صورت حصول اطمینان از این مساله (بهبود عملکرد سیستم سوخت رسانی و عملکرد موتور خودرو با استفاده از محلول دو کاره پتروتکس ) استفاده از محصول را به صورت یک باک در میان جهت بهبود بیشتر وضعیت موتور خودرو و سیستم سوخت رسانی تکرار کنید تا ایراد کامل برطرف شود. در صورت نیاز می توانید با کارشناسان شرکت اروند شیمی جهت مشاوره تماس حاصل فرمایید.
نکته سوم: برای استفاده از محصول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس، فقط کافیست ابتدا لایه محافظ روی lable اصالت را طبق تصویر 5-1 با سکه یا یک وسیله کمکی خراش دهید تا اعداد زیر آن نمایان شود، سپس 16 رقم اعداد زیر لایه محافظ را طبق تصویر 5-2 به سامانه پیام کوتاه پتروتکس به شماره: 10002817 پیامک کنید. بعد پلمپ در قوطی را طبق تصویر 5-3 باز کنید و سپس آن را داخل باک ریخته و بعد بنزین بزنید.

محلول دو منظوره پتروتکس شست شو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور + اکتان بوستر (مخصوص اضافه کردن در باک)
محلول دو منظوره پتروتکس شست شو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور + اکتان بوستر (مخصوص اضافه کردن در باک)

فواید استفاده از این محصول

ما سعی کردیم که به صورت خلاصه و راحت به شما توضیح دهیم که چگونه باید از مکمل های بنزین استفاده کرد.
از فواید استفاده از این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1.ساده بودن
منظور از ساده بودن طرز استفاده از محصول میباشد، بدین معنی که با باز نمودن در قوطی و بستن قیف همراه ان به راحتی میتوان محلول را در داخل باک بنزین خودرو وارد نمود .
2.مخلوط شدن درست و کافی مکمل با بنزین
از آنجائیکه بنزین از نفت خام با ترکیب خاص تولید میگردد، این شرکت با بهره مندی از دانش فنی متخصصان مجرب خود در طی آزمایشهای مختلف توانستند، محلولی تولید نمایند که با فرمولاسیون بنزین به راحتی ترکیب شده، بتواند کیفیت بنزین را بالا برده و مکمل برای آن باشد. لذا برای بهروری بهتر پیشنهاد میشود( هنگام بنزین زدن ) یک قوطی 300 سی سی از محصول به 30 الی 50 لیتر بنزین اضافه گردد.
3.صرفه جویی در هزینه خرید مکمل
با توجه به چند منظوره بودن مکمل پتروتکس، شما با یک تیر چند هدف را نشانه گری کرده اید ولی جلوی هزینه های اضافه خودرو از جمله تعمیر کاتالیست، باز و بسته کردن باک جهت رسوب گیری و… را در سبد خانوادگی گرفته اید.
4.بهروی کامل از مکمل خریده شده
با خرید و مخلوط کردن مکمل سوخت پتروتکس با بنزین خودرو، شما چند مورد را همزمان انجام داده اید که میتوان به برخی از انها اشاره نمود.
الف)شستشوی انژکتور
ب)افزایش شتاب خودرو
ج)بهبود کارکرد کاتالیست
د)رسوب گیری باک خودرو
مهم تر از همه اینکه، به دلیل استفاده این شرکت از تکنولوژی نانو یک لایه روی مسیر سوخت رسانی خودرو شما ایجاد می کند که از رسوب نمودن مجدد آن جلوگیری می نماید.

نحوه استفاده از مکمل بنزین
پتروتکس بهتر ین مکمل سوخت آلمانی برای تمام خودرو ها
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *