ECU

سنسور اکسیژن چیست و چه کاربردی دارد؟

سنسور اکسیژن چیست و چه کاربردی دارد؟

سنسور اکسیژن • وقتی حساسیت سنسور مپ را متوجه شدید این میزان از حساسیت را ضربدر دو کنید تا متوجه شوید که سنسور اکسیژن چه قطعه حساسی است. امروزه بحث آلایندگی خودروها از اهمیت...

مپ سنسور چیست و چه کاربردی دارد؟

مپ سنسور چیست و چه کاربردی دارد؟

مپ سنسور • این سنسور که مخفف Manifold Absolute Pressure Sensor می باشد با نام سنسور منیفولد فشار هوا(قطعه ای که همچون ریه های بدن ما کار می کند و وظیفه انتقال هوا را...

× مشاوره و فروش در واتساپ