پرشیا خودرو

لیست نمایندگی های رسمی پرشیا خودرو

لیست نمایندگی های رسمی پرشیا خودرو

نمانیدگی کد تلفن کدپستی آدرس ایمیل تبریز 106 041-33320333 5159132961 تبریز-کیلومتر 3 جاده تهران (سه راهی اهر به سمت تبریز)-مجتمع خدماتی رفاهی tabriz@persiakhodo.ir ارومیه 114 044-33487847 5749198478 ارومیه ، بلوار فرودگاه کیلومتر 5 Urmia@persiakhodro.ir...

× مشاوره و فروش در واتساپ