اکتان بنزین

اکتان بوستر استاندارد

سوخت اکتانی چیست؟ در سال های اخیر ، تولید کنندگان خودرو در بیشتر مدل های خودروهای تولیدی خود ، نیاز به بنزین های ویژه پریمیوم (بطور مثال بنزین اکتان با سوخت بالا) توصیه کرده...

× مشاوره و فروش در واتساپ