نحوه استفاده از مکمل بنزین

سلام، خیلی خوشحالیم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید.

در این صفحه از سایت ما سعی داریم تا به شما مصرف کننده محترم، اطلاعات لازم، در خصوص نحوه استفاده از بهترین مکمل سوخت بنزین را بدهیم.

با ما همراه باشید.

مارا در اینستاگرام دنبال کنید

مارا در اینستاگرام دنبال کنیدنحوه استفاده از مکمل بنزین جهت استفاده از خودرو های ساخت داخل

ردیف طول عمر خودرو مقدار مصرف معمول دفعات مصرف نیاز به استفاده ی اولیه
1 صفر کیلو متر یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50 لیتر بنزین هر 5000 کیلومتر 1 مرتبه
2 کمتر از 5 سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50 لیتر بنزین هر 4000 کیلومتر 2 مرتبه
3 بین 5 تا 10سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50لیتر بنزین هر 3000کیلومتر 2 مرتبه
4 بیش از 10 سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50لیتر بنزین 3000 کیلومتر 2 مرتبه

نحوه استفاده از مکمل بنزین جهت استفاده از خودرو های لوکس و خارجی

ردیف طول عمر خودرو مقدار مصرف معمول دفعات مصرف نیاز به استفاده ی اولیه
1 صفر کیلو متر یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50 لیتر بنزین هر 5000 کیلومتر 1 مرتبه
2 کمتر از 5 سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50 لیتر بنزین هر 4000 کیلومتر 2 مرتبه
3 بین 5 تا 10سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50لیتر بنزین هر 3000کیلومتر 2 مرتبه
4 بیش از 10 سال یک قوطی 300 سی سی به ازای هر 50لیتر بنزین 3000 کیلومتر 2 مرتبه

مراحل استفاده از مکمل بنزین پتروتکس

به چند روش میتوان از مکمل بنزین و محلول انژکتورشور داخل باک خودرو استفاده کرد:
اگر قصد دارید از محلول دوکاره پتروتکس به عنوان شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و شستشو دهنده باک بنزین خودرو ، انژکتور شور و یا برای جلوگیری از ایجاد رسوب و دوده در سیستم سوخت رسانی استفاده کنید باید چند نکته را در نظر بگیرید:

خودرو های ساخت داخل که صفر کیلومتر هستند:

در خودروهای ساخت داخل که صفر کیلومتر هستند و یا خودروهای حداکثر دارای طول عمر 2 سال، فقط کافی هست تا یک بار از محصول استفاده شود و سپس به ازای هر 6 ماه یکبار و یا هر 5000 کیلومتر مسافت طی شده یکبار، یک قوطی محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس را داخل باک ریخته و حدود 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه کنند. این کار مانع ایجاد رسوب در سیستم سوخت رسانی و انژکتورهای خودرو خواهد شد.

خودرو های ساخت داخل که طول عمر آنها کمتر از 5 سال است:

در خودروهای ساخت داخل که تردد آنها به طور معمول بیشتر می باشد و طول عمر خودرو کمتر از 5 سال باشد ، رانندگان محترم می توانند به صورت دوره ای از محلول دو کاره پتروتکس استفاده کنند. یعنی توصیه میشود به ازای هر 2000 الی 5000 کیلومتر یک بار، یک قوطی محلول شستشوی سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور 300 میلی لیتر پتروتکس را داخل باک خودرو ریخته و سپس بنزین بزنند.
رانندگان عزیز باید مقدار بنزین را طوری تنظیم کنند که حداکثر 30 الی 40 لیتر بنزین داخل باک موجود باشد، البته توصیه می شود در اولین دوره مصرف، یک قوطی کامل از محلول را داخل باک بریزید. زمانی که حدود 10 لیتر بنزین داخل باک باقی مانده ( زمان روشن شدن چراغ بنزین ) یک قوطی دیگر از محلول را داخل باک ریخته و مجدد 30 الی 40 لیتر بنزین بزنید. در این روش دو مرتبه پشت سر هم از محلول استفاده می شود.
اگر میزان مسافت طی شده توسط خودرو در طول 6 ماه کمتر از 5000 کیلومتر باشد، لازم است تا هر 6 ماه یک بار از محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس در باک خودرو استفاده شود. اگر مسافت طی شده توسط خودرو در مدت زمان 6 ماه بیش از 5000 کیلومتر باشد ، توصیه می شود به ازای حداکثر هر 5000 کیلومتر مسافت طی شده یک بار از محلول 300 میلی لیتر انژکتور شور و شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی پتروتکس استفاده شود.

خودرو های ساخت داخل که طول عمر آنها بین 5 تا 10 سال است:

در خودروهای ساخت داخل که تردد آنها به طور معمول بیشتر می باشد و طول عمر خودرو بین 5 الی 10 سال است ، رانندگان محترم می توانند به صورت دوره ای از محلول دو کاره پتروتکس استفاده کنند. یعنی توصیه میشود به ازای هر 1000 الی 3000 کیلومتر یک بار، یک قوطی محلول شستشوی سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور 300 میلی لیتر پتروتکس را داخل باک خودرو ریخته و سپس بنزین بزنند.
رانندگان عزیز باید مقدار بنزین را طوری تنظیم کنند که حداکثر 30 الی 40 لیتر بنزین داخل باک موجود باشد، البته توصیه می شود در اولین دوره مصرف، یک قوطی کامل از محلول را داخل باک بریزید. زمانی که حدود 10 لیتر بنزین داخل باک باقی مانده ( زمان روشن شدن چراغ بنزین) یک قوطی دیگر از محلول را داخل باک ریخته و مجدد 30 الی 40 لیتر بنزین بزنید. در این روش دو مرتبه پشت سر هم از محلول استفاده می شود.
اگر میزان حرکت و مسافت طی شده توسط خودرو در طول 6 ماه کمتر از 3000 کیلومتر باشد، لازم است تا هر 6 ماه یک بار از محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس در باک خودرو استفاده شود. اگر مسافت طی شده توسط خودرو در مدت زمان 6 ماه بیش از 3000 کیلومتر باشد ، توصیه می شود به ازای حداکثر هر 3000 کیلومتر مسافت طی شده یک بار از محلول 300 میلی لیتر انژکتور شور و شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی پتروتکس استفاده شود.

خودرو های ساخت داخل که طول عمر آنها بیشتر از 10 سال است:

در خودروهای ساخت داخل که تردد آنها به طور معمول بیشتر می باشد و طول عمر خودرو بیش از 10 سال ، رانندگان محترم می توانند به صورت دوره ای از محلول دو کاره پتروتکس استفاده کنند. یعنی توصیه میشود به ازای هر 1000 الی 2000 کیلومتر یک بار، یک قوطی محلول شستشوی سیستم سوخت رسانی 300 میلی لیتر پتروتکس را داخل باک خودرو ریخته و سپس بنزین بزنند.
رانندگان عزیز باید مقدار بنزین را طوری تنظیم کنند که حداکثر 30 الی 40 لیتر بنزین داخل باک موجود باشد، البته توصیه می شود در اولین دوره مصرف، یک قوطی کامل از محلول را داخل باک بریزید. زمانی که حدود 10 لیتر بنزین داخل باک باقی مانده ( زمان روشن شدن چراغ بنزین ) یک قوطی دیگر از محلول را داخل باک ریخته و مجدد 30 الی 40 لیتر بنزین بزنید. در این روش باید سه مرتبه پشت سر هم این کار تکرار شود.
اگر میزان حرکت و مسافت طی شده توسط خودرو در طول 6 ماه کمتر از 3000 کیلومتر باشد، لازم است تا هر 6 ماه یک بار از محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس در باک خودرو استفاده شود. اگر مسافت طی شده توسط خودرو در مدت زمان 6 ماه بیش از 3000 کیلومتر باشد ، توصیه می شود به ازای حداکثر هر 3000 کیلومتر مسافت طی شده یک بار از محلول 300 میلی لیتر انژکتور شور و شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی پتروتکس استفاده شود.

خودروهای ساخت خارج (خودروهای وارداتی) که طول عمر خودرو بین صفر کیلومتر الی 5 سال است:

در خودروهای ساخت خارج ( خودروهای وارداتی ) اگر طول عمر خودرو بین صفر کیلومتر الی 5 سال کارکرده باشد توصیه می شود که یک الی دو مرتبه متوالی از محلول استفاده شود. یعنی هر قوطی 300 میلی لیتر به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود. سپس به ازای هر 6 ماه یک بار و یا هر 5000 کیلومتر مسافت طی شده یک قوطی محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس، به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود.

خودروهای ساخت خارج (خودروهای وارداتی) که طول عمر خودرو بین 5 تا 15 سال است:

در خودروهای ساخت خارج ( خودروهای وارداتی ) اگر طول عمر خودرو بین 5 الی 15 سال باشد توصیه می شود که سه مرتبه متوالی از محلول استفاده شود. یعنی هر قوطی 300 میلی لیتر به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود. سپس بعد از 3 مرتبه استفاده متوالی، به ازای هر 5 ماه یک بار و یا هر 3000 کیلومتر مسافت طی شده یک قوطی محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس، به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود.

خودروهای ساخت خارج (خودروهای وارداتی) که طول عمر خودرو بیشتر از 15 سال است:

در خودروهای ساخت خارج ( خودروهای وارداتی ) اگر طول عمر خودرو بیش از 15 سال باشد توصیه می شود که سه مرتبه متوالی از محلول استفاده شود. یعنی هر قوطی 300 میلی لیتر به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود. سپس بعد از 3 مرتبه استفاده متوالی، به ازای هر 4 ماه یک بار و یا هر 2000 کیلومتر مسافت طی شده یک قوطی محلول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس، به 30 الی 40 لیتر بنزین اضافه شود.

نکات لازم به ذکر

نکته اول : محلول پتروتکس قابلیت اضافه شدن به حداکثر 50 لیتر بنزین را دارد.برای استفاده از محلول به عنوان افزایش دهنده اکتان بنزین و افزایش دهنده شتاب و قدرت موتور خودرو لازم هست تا در هر دفعه بنزین زدن، یک قوطی 300 میلی لیتر محصول به صورت کامل به حداکثر 50 لیتر بنزین اضافه شود.
نکته دوم : پس از مصرف کامل بنزین در هر باک، در صورتیکه هنوز موتور خودروی شما دارای ایراد در سیستم سوخت رسانی باشد ممکن است به دلیل زیاد بودن رسوبات داخل سیستم باشد. پس توصیه میشود در صورت حصول اطمینان از این مساله (بهبود عملکرد سیستم سوخت رسانی و عملکرد موتور خودرو با استفاده از محلول دو کاره پتروتکس ) استفاده از محصول را به صورت یک باک در میان جهت بهبود بیشتر وضعیت موتور خودرو و سیستم سوخت رسانی تکرار کنید تا ایراد کامل برطرف شود. در صورت نیاز می توانید با کارشناسان شرکت اروند شیمی جهت مشاوره تماس حاصل فرمایید.
نکته سوم : برای استفاده از محصول دوکاره شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور شور پتروتکس، فقط کافیست ابتدا لایه محافظ روی لیبل اصالت را طبق تصویر 5-1 با سکه یا یک وسیله کمکی خراش دهید تا اعداد زیر آن نمایان شود. سپس 16 رقم اعداد زیر لایه محافظ را طبق تصویر 5-2 به سامانه پیام کوتاه پتروتکس به شماره : 10002817 پیامک کنید.بعد پلمپ در قوطی را طبق تصویر 5-3 باز کنید و سپس آن را داخل باک ریخته و بعد بنزین بزنید.

محلول دو منظوره پتروتکس شست شو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور + اکتان بوستر (مخصوص اضافه کردن در باک)
محلول دو منظوره پتروتکس شست شو دهنده سیستم سوخت رسانی و انژکتور + اکتان بوستر (مخصوص اضافه کردن در باک)

روش استفاده از مکمل بنزین به زبان کاملا ساده

چگونه یک قوطی محلول پتروتکس در باک بنزین ریخته می شود؟

مرحله 1 در استفاده از مکمل بنزین

یک عدد مکمل پتروتکس را به صورت کامل به باک خودرو اضافه می کنیم.

مرحله 2 در استفاده از مکمل بنزین

به باک خودرو بنزین اضافه کنید.

مرحله 3 در استفاده از مکمل بنزین

از قدرت بی نهایت پتروتکس لذت ببرید

مرحله 4 در استفاده از مکمل بنزین

پس از مصرف کامل بنزین همراه با پتروتکس هر یک باک در میان این رویه را جهت بهبود وضعیت موتور خودرو تکرار کنید

فواید استفاده از روش بالا

ما سعی کردیم که به صورت خلاصه و راحت به شما توضیح دهیم که چگونه باید از مکمل های بنزین استفاده کرد.
از فوایید استفاده از روش بالا می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1.ساده بودن

2.مخلوط شدن درست و کافی مکمل با بنزین

3.صرفجویی در هزینه خرید مکمل

4.بهروی کامل از مکمل خریده شده

نکات مهم

1.اکتان افزاها را در ظرف اصلی خود نگهداری کنید،برخی از این مکمل های سوخت به نور حساس هستند پس مهم است که در ظرف خودشان نگهداری شوند.

2.به توصیه‌های درج شده روی آن توجه کنید.

3.سعی کنید بعد از استفاده از اکتان بوستر به سرعت بنزین داخل باک آن را مصرف کنید تا تاثیر مورد نظر را داشته باشد.

محصول میکس PETROTEX با حجم 300میلی لیتر- محصول دو منظوره اکتان بوستر+ انژکتور شور
این محصول میکس، با نسبت مشخص در باک خودرو ریخته می شود و پس از ترکیب با بنزین باعث افزایش کیفیت سوخت می شود. پس از استفاده از این محصول شاهد افزایش عدد اکتان، کاهش مصرف بنزین، شستشوی آنی مسیر سوخت و افزایش توان موتور خواهیم بود.

اروند شیمی تولید کننده انواع محصولات : افزودنی ، مکمل ، شستشو دهنده سیستم سوخت رسانی ، انژکتورشور و اکتان بوستر تحت لیسانس پتروتکس آلمان

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت بازدید کنندگان محترم. اگر داخل این صفحه شدید یعنی یا از محصولات ما خریده کرده اید یا مکمل بنزینی در اختیار دارید و می خواهید از آن به روش درست استفاده کنید. باید به شما این نوید را بدهم که به جای درستی آمده اید! محققین و متخصصین ما در مجموعه اروندشیمی با همکاری یکدیگر نحوه صحیح استفاده از مکمل بنزین را متوجه شدند و ما می خواهیم آن را به صورت رایگان به شما آموزش دهیم.
(گروه مطلب نویس هولدینگ اروندشیمی)

نحوه استفاده از مکمل بنزین
پتروتکس بهتر ین مکمل سوخت آلمانی برای تمام خودرو ها
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× مشاوره و فروش در واتساپ